Lucrările de licență (specializările arabă, chineză, coreeană, hindi, japoneză, persană, turcă) și disertațiile de masterat (Masteratul Spațiul islamic și Masteratul de Studii est-asiatice), în format tipărit, urmează să fie predate în zilele de marți, 5 iunie, miercuri, 6 iunie, joi, 7 iunie, vineri, 8 iunie, luni, 11 iunie, marți, 12 iunie, miercuri, 13 iunie, orele 10-12, la cabinetul de limba turcă, parter, Pitar Moș. 
 
Predarea lucrărilor în format fizic (printat) va fi precedată, în mod obligatoriu, de expedierea acestora în format electronic la adresa de e-mail a departamentului: orientale@lls.unibuc.ro Verificarea expediției va avea loc în momentul semnării/eliberării formularului de predare.
 
Titlul e-mailurilor va trebui să includă: numele + prenumele, programul de licență /programul de masterat al expeditorului
 
E-mailurile vor cuprinde următoarele informații:
 
1. Programul de licență/secția (sau programul de masterat)
2. Numele + prenumele candidatului (inclusiv inițiala tatălui)
3. Titlul proiectului de licență/masterat
4. Coordonatorul științific al proiectului
 
Studenții sau masteranzii se vor prezenta cu două exemplare din formularul de declarație atașat, în funcție de programul absolvit (licență sau masterat) – unul dintre ele va rămâne la departament, iar celălalt va fi folosit la înscrierea de la secretariat.