DOCTORAT

Conducători de doctorat:

Prof. dr. habil Gheorghe Grigore

Școala Doctorală de Limbi și Identități Culturale http://sdlic.lls.unibuc.ro/

 

Domenii:

(i) lingvistică generală;

(ii) traductologie;

(iii) didactica limbii arabe;

(iv) dialectologie arabă (zona mesopotamiană); fonetică, morfologie, sintaxă (araba clasică)