CENTRE DE CERCETARE

Centrul de Studii Arabe

          Centrul de Studii Arabe fost înființat în aprilie 1994 sub conducerea prof. dr. Nadia Anghelescu şi funcţionează în subordinea Senatului Universităţii din Bucureşti. În prezent, Centrul de Studii Arabe este condus de către conf. dr. Laura Sitaru. Principalele direcţii tematice ale activității CSA vizează promovarea la nivel universitar şi post-universitar a studiilor privind cultura şi civilizaţia arabă în perspectivă multidisciplinară (limbă, literatură, traductologie, filosofie, etnologie, folclor, istorie, sociologie, artă etc.); susţinerea proiectelor de cercetare a relaţiilor româno-arabe din trecut şi sprijinirea dezvoltării acestora în prezent; precum și stabilirea de relaţii cu instituţii şi organizaţii care urmăresc obiective similare, atît din ţară (Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe, Radiodifuziunea Română – Secţia arabă etc.), cât şi din străinătate (Liga Statelor Arabe – Cairo, Organizaţia Arabă pentru Educaţie şi Cultură – ALECSO – Tunis, Institut du Monde Arabe – Paris, Istituto Pontificale di Studi Arabi e d’Islamistica – Roma etc.).

Centrul de Studii Arabe (CSA) editează și publică anual revista Romano-Arabica (https://romanoarabica.academy/).

Membri actuali ai CSA:

Conf. dr. Laura Sitaru, director (laura.sitaru@lls.unibuc.ro)

Prof. dr. habil. George Grigore, membru

Lector dr. Ovidiu Pietrăreanu, membru

Dr. Gabriel Biţună, membru

Asist. drd. Bogdan Cojanu, membru

Drd. Laurenţa Pîrlog, membru

Contact:

Adresa: strada Pitar Moș 7-13, sector 1, București, parter

E-mail: csa.unibuc@gmail.com