Apariții editoriale

Romano-Arabica

Romano-Arabica apare neîntrerupt din anul 2001 ca publicație a Centrului de Studii Arabe al Universității din București, fiind până în momentul de față singura revistă din spațiul academic românesc dedicată studiilor de arabistică și islamologie. În perioada 2001-2008, revista Romano-Arabica a fost editată de către Nadia Anghelescu (editor) şi George Grigore (editor adjunct), iar începând cu anul 2008, revista este editată de George Grigore şi Laura Sitaru.

În anul 2017, revista a fost onorată cu premiul Senatului Universității din București la categoria ”cea mai bună publicație în domeniul științelor umaniste”.

În anul 2018, revista a fost evaluată de ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) în categoria A-class Academic Journal Articles.

În anul 2020, revista a fost evaluată de CNCS (Consiliul Național al Cercetării Științifice) ca revistă de categoria A în domeniul științelor umaniste.

Publicații de referință

Lucrări de referință apărute de-a lungul timpului ai căror autori sunt foști și actuali membri ai secției de limba și literatura arabă:

 • Identitatea arabă. Istorie, limbă, cultură – Nadia Anghelescu
 • Limbaj și cultură în civilizația arabă – Nadia Anghelescu
 • Semantica Modalităților în Limba Arabă – Nadia Anghelescu
 • Limba arabă în perspectivă tipologică – Nadia Anghelescu
 • A Festschrift for Nadia Anghelescu, editori: Andrei A. Avram, Anca Focşeneanu, George Grigore
 • Limba arabă contemporană, Nicolae Dobrișan
 • Curs de lexicologie arabă, Nicolae Dobrișan
 • Antologie de poezie arabă – perioada clasică, Nicolae Dobrișan
 • Coranul, traducere, prezentare, note şi index: George Grigore. Ediţie bilingvǎ arabǎ – românǎ.
 • Araba coranică araba dialectală – Studii lingvistice, George Grigore
 • Ali bin Abi Talib. Nahj al-balagha (Calea vorbirii alese). Studiu introductiv şi traducere din limba araba George Grigore
 • Ibn al-Muqaffa‘. Kalila şi Dimna sau Poveştile lui Bidpai. Postfaţă şi traducere din limba arabă: George Grigore
 • L’arabe parlé à Mardin – monographie d’un parler arabepériphérique”, George Grigore
 • Arabic Varieties – AIDA Arabic Varieties: Far and Wide. Proceedings of the 11th International Conference of AIDA, George Grigore and Gabriel Bițună
 • Gândirea politică arabă. Concepte-cheie între tradiție și inovație, Laura Sitaru
 • Numele lui Dumnezeu în Coran și în Biblie, Monica Broșteanu
 • Înțelepciunea arabă: de la preislam la hispano-arabi, Grete Tartler
 • The Arab World in Romanian Culture 1957 – 2001, Ioana Feodorov
 • Exclamation in Modern Literary Arabic. A Pragmatic Perspective, Daniela Rodica Firănescu

Colecția Alif

Colecţia Alif care, aşa cum îi arată şi numele – alif este denumirea primei litere din alfabetul arab – a fost fondată pentru a găzdui, în cadrul editurii Ars Longa, traducerile în limba română ale unor opere contemporane de prim rang, produse în spaţiul cultural tributar, într-un fel sau altul, limbii arabe. În calitatea sa de ambasador al Alianței Civilizațiilor pentru România, iniţiatorul şi coordonatorul acestei colecţii, universitarul George Grigore, el însuşi traducător de literatură arabă, îşi propune promovarea unui dialog intercultural prin contribuţia acestor traduceri la bursa valorilor literare din România.

Colecția Biblioteca Medievală

Colecția Biblioteca medievală, editura Polirom, cuprinde opere fundamentale medievale, în ediții bilingve: textul în limba în care a fost scris, latină, greacă, arabă etc., și traducerea sa în limba română.
Din publicațiile Colecției Biblioteca medievală:
Ibn Sina (Avicenna), Cartea definiţiilor, ediţie trilingvă, traducere din limba arabă, studiu şi bibliografie de George Grigore, note şi comentarii de George Grigore, Alexander Baumgarten, Paula Tomi şi Mădălina Pantea, tabel cronologic de Gabriel Biţună, transcriere critică a versiunii latine a tratatului şi a comentariilor lui Andrea Alpago (1546) împreună cu traducerea comentariilor în limba română de Alexander Baumgarten, 2012, ISBN: 978-973-46-0656-6.
Ibn Tufayl (Abentofal), Hayy bin Yaqzan sau din tainele înţelepciunii răsăritene, ediţie bilingvă, traducere, note şi comentarii de George Grigore, 2013, ISBN: 978-973-46-3882-6.

al-Kindī, Despre filosofia primă, ediție bilingvă, editarea și traducerea originalului arab și note explicative de George Grigore, studiu introductiv de Laura Sitaru 2017, ISBN: 978-973-46-6762-8, 200p.

Bibliotheca Islamica

Bibliotheca Islamica, îşi propune să ofere cititorului român opere reprezentative ale spiritualităţii islamice, cu precădere cele din domeniile religios, filosofic, metafizic şi mistic cu scopul de a-i da posibilitatea de a cunoaşte valorile spirituale după care este ghidată viaţa musulmanilor, deoarece numai pe baza cunoaşterii se poate iniţia un dialog interreligios capabil să creeze un climat de înţelegere şi respect reciproc.