Membrii secției de limba și literatura arabă

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Universitatea din București

George Grigore

George Grigore

Profesor doctor habil

Domenii de interes: limba arabă literară; dialectologie arabă; islamologie; civilizație arabă; traductologie.

Laura Sitaru

Laura Sitaru

Conferențiar doctor

Domenii de interes: civilizaţie arabo-islamică; literatură arabă modernă; literatură arabă de călătorie; limba arabă literară; modele identitare în spaţiul arabo-islamic; istoria ideilor şi a conceptelor.

Ovidiu Pietrăreanu

Ovidiu Pietrăreanu

Lector doctor

Domenii de interes: limba arabă literară; lingvistică arabă; literatură arabă clasică; limbi semitice.

Eduard Bogdan Cojanu

Eduard Bogdan Cojanu

Asistent doctorand

Domenii de interes: limba arabă literară; didactica limbilor străine; pragmatica și filosofia limbajului.

Laurența Florentina Pîrlog

Laurența Florentina Pîrlog

Asistent doctorand

Domenii de interes: limba arabă literară, analiza discursului, dialectologie arabă, sociolingvistică.

Parteneri