SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ

Înființată în anul 1956, specializarea limba și literatura chineză a fost prima specializare din aria culturală a Extremului Orient de la Universitatea din București și din țară.

Limba și literatura chineză se predau în prezent conform statutului de limbă A, cu o cifră de școlarizare de 13-15 studenți subvenționați și 25 studenți pe locurile cu taxă, secția cuprinzând astăzi un număr de 80-100 de studenți.

Un număr însemnat de studenți per serie au posibilitatea să obțină o bursă de studii de lunga durată în China, iar prin programul ERASMUS pot beneficia de burse de studiu la universități prestigioase din Europa.

Profesorii secției au elaborat un număr important de cursuri care au fost tipărite și care acoperă principalele domenii precum literatura, limbajul presei, gramatica, filozofia, mentalitățile, etc. Acestora li se adaugă și materiale elaborate de specialiști chinezi și cele pe suport audio-video.

Spațiu:

Secția de Limba Chineză dispune de cabinete de studiu în sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Cabinetele sunt dotate cu echipament electronic și dispun de un fond de cărți și material pe suport digital accesibil tuturor studenților secției.

Cursuri:

  • Practica limbii – șase semestre. Cursul de practica limbii constă în predarea concretă a limbii chineze, la acest curs contribuind toți profesorii secției noastre, împreună cu lectorul chinez.
  • Limba chineză contemporană – patru semestre. Cursul are ca obiect familiarizarea studenților cu structurile de bază ale limbii chineze și vine în completarea cursului practic.
  • Literatură chineză – patru semestre. Cursul urmărește evoluția genurilor literare în perioada clasică și modernă.
  • Civilizație chineză – două semestre. Acest curs urmărește istoria gândirii chineze din antichitate până în prezent.
  • Cursuri opționale – două semestre. Pentru o specializare cât mai variată, în gama cursurile opționale se înscriu cursuri de cultură, antropologie si mentalități, teoria și practica traducerii, registre de limbă.

Studii de MASTER:

Masteratul de Studii Asiatice, organizat împreună cu secțiile de japoneză și coreeană, deschide perspectiva continuării educației și cercetării în domeniul studiilor culturale și interdisciplinare, pe zona Asia de Est. Studenții cuprinși în ciclul masteral pot beneficia, de asemenea, de burse de masterat, respectiv de doctorat, în China.

Cursurile propuse, în programul de master, au ca scop aprofundarea cunoștințelor de limba și cultură chineză (Traduceri specializate, Traducerea textului literar, Rolul traducerii în dialogul intercultural, Circulația conceptelor-cheie), dar și cercetarea unor fenomene  culturale tipice societății contemporane (Cultura urbana, Cultură populară).

Posibilități de angajare:

Absolvenții sunt solicitați să lucreze în special ca traducători și interpreți în instituții din sectorul de stat sau privat: firme, birouri de traduceri, birouri notariale, agenții de turism, edituri, diplomație, presa scrisă și audio-vizuală etc.

Colectivul de cadre didactice:

Prof. dr Florentina Vișan – lingvistică chineză, antropologie culturală, cursuri opționale de cultură și mentalități, limbă veche

Prof. dr Luminița Bălan – lingvistică chineză, civilizație și cultură, practica limbii

Lector dr Mugurel Zlotea – civilizație și cultură, societate chineză contemporană, practica limbii /traduceri, structura limbii

Lector dr Andreea Chiriță – literatură, practica limbii

Asist. dr Paula Teodorescu – literatură, practica limbii

Lector chinez – practica limbii, conversație

Profesori de la alte universități, invitați în programele ERASMUS.