SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA COREEANĂ

Secţia de limba şi literatura coreeană a fost prima de acest fel înfiinţată în Romania, în anul 2005. În prezent funcţionează ca specializare B. Programul de studii urmează sistemul Bologna, cu licenţă de 6 semestre, urmată de masterat de 4 semestre. În cadrul celor 6 semestre de cursuri pentru licenţă, se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi dobândirea de cunoştinţe teoretice, care să poată constitui baza pentru continuarea şi  aprofundarea studiilor în cadrul şcolii masterale.

Cursurile oferite în cadrul acestei specializări stabilesc un echilibru între cunoştinţele practice de limba coreeană şi cunoştinţe teoretice de civilizaţie, istorie, religie, filosofie, artă, film, cultură populară. Cursurile de limba coreeană au ca scop acumularea de cunoştinţe fundamentale de structuri gramaticale şi vocabula al limbii coreene şi se bazează pe exersarea cunoştinţelor în situaţii concrete. Cursurile de cultură şi literatură coreeană sunt interactive, cu activităţi tematice şi cu suport audio-video. Cursul opţional din semestrele V şi VI este organizat în funcţie de cerinţele şi necesităţile studenţilor fie ca un curs teoretic (de cultură populară, film şi artă coreeană contemporană sau de spiritualitate coreeană şi gîndire filosofică), fie ca un curs practic de traduceri din şi în limba coreeană, organizat tematic.

Studenţii secţiei de Limba coreeană îşi pot îmbunătăţi performanţele în cadrul unor  cursuri de vară oferite de universităţi şi institute de specialitate din Coreea. Cursurile de vară includ module studiu al limbii coreene, dar şi cursuri teoretice (civilizaţie, literatură, istorie, religie, economie, drept, sociologie).  Pe baza înţelegerilor de colaborare şi a programelor Erasmus şi CEEPUS, stundeţii secţiei de Limba coreeană pot efectua stagii de pregătire în alte universităţi europeene.

Link-uri utile:

–  https://parisconsortium.hypotheses.org/17069