SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA HINDI

Secţia de limba hindi, înfiinţată la Universitatea din Bucureşti în 1969, oferă posibilitatea specializării în limba naţională a Indiei şi în una din marile literaturi indiene moderne.

Programul săptămânal cuprinde 10 ore, dintre care 4 sunt teoretice („Structura limbii“ şi „Literatură şi cultură“), câte o oră de seminar la cursurile menţionate şi 4 ore de „Practica limbii“ (în anul al III-lea, doar 2 ore)

În anul al III-lea, sub formă de Curs opţional (2 ore săptămânal), se predă şi limba sanskrită, una din cele trei mari limbi vechi de cultură ale spaţiului indo-european (alături de latină şi greacă).

La fiecare doi ani, secţia de limba hindi beneficiază de colaborarea unui profesor invitat indian.

Despre admitere

Studenţii de la secţia de limba hindi, ca şi cei de la celelalte specializări B, sunt admişi în facultatea noastră după normele de admitere şi selecţie stabilite pentru specializarea A.

Cifra de şcolarizare a secţiei este de aprox. 15 locuri (numărul exact fiind stabilit de către Rectorat).

Viitorii studenţi ai secţiei vor studia astfel principala limbă oficială a Indiei (o limbă indo-europeană, indo-ariană), cu aproape o jumătate de miliard de cunoscători în lume, dintre care 95% trăiesc în India (un muzeu al limbilor, cu cele 1550 de limbi şi dialecte vorbite în prezent).

Scurtă descriere

Limba hindi este prezentă, ca specializare de prestigiu, în marile universităţi ale Europei de Est şi Centrale, dar şi în Franţa, Marea Britanie, Italia, Japonia şi în principalele universităţi nord-americane. Limba hindi formează un inedit şi promiţător obiect de cercetare în instituţiile academice importante ale lumii. Şi în România limba hindi a contribuit la conturarea şi consolidarea unui domeniu special al cercetărilor lingvistice (mai ales în contextul procupărilor teoretice moderne legate de modelarea unei „gramatici universale“).

India este una din zonele culturale ale Orientului care a atras de timpuriu interesul şi afecţiunea românilor. Mircea Eliade şi Sergiu Al-George sunt indologii români cei mai cunoscuţi în lume şi acasă. India a reprezentat un reper şi un univers de inspiraţie şi în creaţiile lui Eminescu, Blaga, Coşbuc şi Brâncuşi.

Câţiva dintre absolvenţii secţiei noastre lucrează în domeniul lingvisticii, al literaturii comparate, al filozofiei şi istoriei religiilor şi în diplomaţia culturală.

Burse, activităţi ştiinţifice

Statul indian oferă anual cinci burse de specializare, în domenii diverse, la Universităţi din India (pe baza acordului bilateral, acum în curs de reactualizare şi prin colaborare cu Indian Council for Cultural Relations, ICCR) şi două burse de specializare în limba hindi la Institutul Central de Limba Hindi din Agra. Câţiva studenţi din seriile anterioare au beneficiat de burse Erasmus pe lângă catedre de limba hindi ale unor universităţi din Italia şi Germania.

Timp de câţiva ani, s-a organizat anual, de către Comitetul de Hindi cu sediul la Londra în colaborare cu Asociaţia profesorilor de limba hindi din Europa, un concurs pentru studenţi de la universităţi europene, premiul acordat câştigătorilor constând dintr-o excursie de două – trei săptămâni în India. În ultimele 5 ediţii secţia noastră a fost reprezentată printr-un student desemnat în urma unei examinări în cadrul secţiei.

Studenţii atraşi de cercetarea ştiinţifică în domeniul filologic indian participă la lucrările cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi la alte activităţi ale secţiei.

Perspective după terminarea facultăţii

Perspectivele, după terminarea facultăţii, sunt direct proporţionale cu ritmul şi amploarea relaţiilor româno-indiene la nivel umanist. Posibilităţi de angajare ca: traducători – interpreţi, cadre didactice, cercetători, editori, redactori, funcţionari publici, asistenţi manageri, jurnalişti.