SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA PERSANĂ

Secţia de limba persană a fost înfiinţată în anul 1974 prin eforturile lui Viorel Bageacu, autorul primului manual de persană pentru români, al unor studii consacrate limbii persane şi al unor importante traduceri din literatura clasică; anterior (1969-1974), limba persană era predată doar în regim de limbă facultativă, cu un număr redus de ore.

La ora actuală, persana este predată cu statutul de specializare B, cu o cifră de şcolarizare de aproximativ 15 studenţi. Programul de studii urmăreşte să asigure o bună însuşire a limbii persane contemporane, precum şi o cunoaştere aprofundată a culturii şi civilizaţiei iraniene. Sunt utilizate manuale recente, elaborate de specialişti iranieni şi occidentali, completate de materiale pe suport audio sau video.

Studenţii beneficiază anual de 3 burse la cursuri de vară cu durata de o lună organizate de universităţi din Teheran, iar absolvenţii ciclului de licenţă pot beneficia de burse de masterat şi doctorat oferite de statul iranian.