SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ

Secţia de Limba şi Literatura Turcă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1957, limba turcă fiind asociată, în general, cu limba şi literatura română sau cu o altă limbă străină.

Cursurile de limbă s-au orientat, cu predilecţie, către următoarele discipline: istoria limbii turce, elemente de dialectologie turcă, introducere în filologia turcă, gramatica comparată a limbilor turcice, limba turcă contemporană.

Cursurile de literatură au vizat literatura turcă preislamică, literatura turcă din perioada islamică, precum şi curentele şi orientările literare moderne şi contemporane, de influenţă occidentală. Cursurile de limbă şi cele de literatură au fost, desigur, completate de cursurile de civilizaţie turcă.

Cursurile cu caracter opţional şi-au propus adeseori să abordeze teme mai puţin frecventate de literatura de specialitate din România, precum Literatura turcă în perioada TanzimatuluiStructura metaforei în lirica turcăLiteratura hagiografică din Turcia în contextul culturii populare anatolieneStructuri preislamice în epopeea oguză Dede Korkut Kitabı; Genul hagiografic în literatura turcăLiteratura turcă de inspiraţie sufită, Civilizaţia otomană, între manierism şi inovaţieMarginali şi marginalitate în Imperiul OtomanTeoria şi practica traduceriiTeoria şi practica traducerii textului literarMinoritari şi majoritari în spaţiul spaţiul islamic etc.

Membrii secţiei au fost implicaţi, începând cu anul 1997, în următoarele programe de masteratTipologie lingvistică şi culturală orientală (1997-1998), Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi (2007-2009 şi 2010-2012), organizate în colaborare cu secţia arabă din cadrul aceleiaşi catedre, şi Traducerea textului literar contemporan / limba turcă (2008-2010).

Limba turcă a avut în mod constant statutul de limbă A; în decursul timpului, în funcţie de solicitări, a fost predată şi ca limbă facultativăDurata studiilor a fost iniţial de cinci ani, pentru a se reduce ulterior la patru, respectiv la trei ani (formula actuală, potrivit sistemului Bologna), aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celorlalte secţii ale facultăţii. Cifra de şcolarizare a fost variabilă, oscilând de-a lungul timpului între 7 şi 40 de studenţi la ciclul de licenţă şi între 10 şi 20 de cursanţi la programele de masterat.

Baza materială s-a îmbogăţit sensibil în ultimii ani, răspunzând astăzi în mai mare măsură standardelor procesului modern de învăţământ (bibliotecă de cabinet, computere, televizor, aparat de proiecţie, CD-player, radiocasetofon etc.). Biblioteca de specialitate dispune, la ora actuală, de peste 2000 de volume şi de alte tipuri de materiale, având bune perspective de a se îmbogăţi în perioada următoare.